UKONČENÍ SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2019/2020

ROZHODNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O UKONČENÍ SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2019/2020 A SOUVISEJÍCÍCH OPATŘENÍCH.

  • Ke dni 08.04.2020 se ukončuje Soutěžní ročník 2019/2020 ohledně mistrovských a pohárových soutěží
  • Pořádání nemistrovských soutěží a přátelských utkání je možné, ovšem pouze v souladu s předpisy nebo rozhodnutími orgánů státní správy a samosprávy vydanými zejména v souvislosti se šířením nemoci COVID-19
  • Žádný tým nesestupuje ani nepostupuje

Více na :
https://facr.fotbal.cz/
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/313